روایت پایان تاریخ در مستند «درباره غرب» -شبکه افق سیما


مستند «درباره غرب» به روایت پایان تاریخ مغرب زمین با استناد به شواهد و رویدادهای سیاسی و اجتماعی میپردازد.---با حضور استاد یوسفعلی میرشکاک و دکتر محمد رجبی و دکتر احمد رهدار و دکتر علی رجبی


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر