مذاکرات ژنو به بن بست خورد!


آمریکا مانع اصلی به سرانجام رسیدن توافقات هسته ای است و از ابتدا هم دولتمردان آمریکا به دنبال توافق با جمهوری اسلامی ایران نبودند؛ از این رو آمریکا هرمرحله ای که مذاکرات به نتیجه نزدیک می شد با زیاده طلبی ها، خلف وعده ها و اقدامات برخلاف توافقات قلبی ، توقف و کندی مذاکرات را سبب شد.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر