« قصه های قدس » - دوقلوها و مهاجر یهودی - شبکه افق سیما


مستند «قصه های قدس» با عنوان دوقلوها و مهاجر یهودی به زندگی در مناطق اشغالی فلسطین و اقدامات اسرائیل در این مناطق می پردازد. در این قسمت برخی از خانه هاي اعراب در قدس....


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر