مشروح نشست خبری ظریف و اشتون بعد از تمدید مذاکرات هسته ای


مشروح نشست خبری ظریف و اشتون بعد از تمدید مذاکرات هسته ای


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر