باید احمق باشیم که ...


مذاکرات تمدید شد...
و همه باید صبر کنند.
اما آمریکا صبر نکرد تا به همه نشان دهد که زیاده خواه است و به توافق هایش پایبند نیست.
جان کری در وین نشان داد که ما احمق نبودیم اگر به مذاکره خوش بین نیستیم.
حرف هایی که وزیر خارجه آمریکا گفت و بعضی ها نشنیدند.+ 
5

- 
0
ارسال در 1393/9/10 ساعت 18:40 2014-12-1 18:40:57

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر