سقوط خودرو در داخل يک چاله در شرق چين


در این ویدئو لحظه سقوط یک خودرو در داخل یک چاله که به شکلی عجیب حفر شده است را مشاهده میکنید


+ 
0

- 
0
ارسال در 1393/9/11 ساعت 13:33 2014-12-2 13:33:23

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر