دیپلماسی هسته ای از زبان ظریف


از حقوق هسته ای ملت ایران یک قدم هم عقب نخواهیم آمد...


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر