قسمت سوم مستند «نیمه خاموش» - پیچیده شدن اداره جنگ


این قسمت از مجموعه مستند «نیمه خاموش» به مسائلی همچون سختی و پیچیده بودن اداره جنگ تحمیلی می پردازد.+ 
8

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر