گزارش خبری روزنه 156 | آقای مطهری آرام ، عاقل و باهوش باشید


گزارش خبری روزنه 156 | آقای مطهری آرام ، عاقل و باهوش باشید


+ 
22

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ایشان فکر میکنند چون پدرش بطور کامل مورد تایید ملت ایران است پس حتما خودش هم باید مورد تایید باشد. ایشان نمیداند که هنوز شخصیت مستقلی ندارد و اگر شهرت پدرش نباشد او از خودش مایه ای برای دخالت در امور مهم ندارد. متاسفانه توهم عجیبی دارد