پاسخی به شبهه عدم برگزاری رفراندم


"شاید شما هم شنیده باشید" نام یکی از قسمت های مجموعه پرسش های انقلاب اسلامی ست که در این قسمت به شبهه عدم برگزاری رفراندم می پردازد


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر