لحظات خطرناک فرود هواپیما در باد شدید


لحظات خطرناک فرود هواپیما در باد شدید.وزش باد شدید در فرودگاه بیرمنگام انگلیس لحظات پرخطری را برای فرود دو فرد هواپیما رقم زد.


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر