مستند از آسمان - همسفر حماسه


مستند از آسمان با موضوع همسفر حماسه به زندگینامه احمد خراسانی آزاده و جانباز دفاع مقدس می پردازد


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر