مستند قیام صحرا - مبارزه با دیکتاتور


مستند «قیام صحرا» این هفته در شبکه افق به جریاناتی که پس از انقلاب مردمی لیبی در این کشور رخ داد، می‌پردازد


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر