سخنرانی سردار جعفری در اجتماع بزرگ «جهاد ادامه دارد...» (قسمت دوم)


سخنرانی سردار جعفری در اجتماع بزرگ «جهاد ادامه دارد...» (قسمت دوم)


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر