گزارش خبری روزنه 162| اگر مذاکرات به نتیجه نرسد!


چندوقتی است کنگره امریکا قصد دارد با اعمال تحریم های جدید، فشار بیشتری بر روی ایران برای پذیرش شرایط طرفین غربی برای دست کشیدن از دست یابی به انرژی هسته ای وار نماید. در پاسخ به این عمل، مجلس شورای اسلامی نیز قصد دارد تا در صورت کارشکنی طرف امریکایی و اعمال تحریم های بیشتر و یا اعمال دیگری که موجب شکست مذاکرات شود، با تصویب طرحی غنی سازی را تا 20 درصد افزایش دهد و فعالیت های هسته ای را فعال تر نماید. اما در حالی که طرف غربی در کارشکنی در مذاکرات پافشاری می کند و اوباما به دلیل نزدیک بودن انتخابات و پیروزی تلقی کردن یک توافق سیاسی برای خود به دنبال جلوگیری از تحریم های جدید توسط کنگره امریکا است، دکتر روحانی تمام توجه خود را معطوف منتقدانی کرده است، که سعیشان جلوگیری از خدشه دار شدن منافع ملی است.


+ 
10

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر