نقطه های خیالی


بیانات رهبر انقلاب درباره ضرورت دل بستن به نقطه های حقیقی در مسئله مذاکره


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر