نشست رسانه ای افتتاح رسمی شبکه افق سیما


گزارشی از محل نشست رسانه ای افتتاح رسمی شبکه افق سیما


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر