مجاهدان عراقی پشت دروازه تکریت


صحنه هایی از آمادگی ارتش و نیروهای مردمی عراق برای پاکسازی کامل تکریت


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر