عباس میخواهم...


عباس میخواهم...
امام زمان فقط به عباس احتیاج داره تا بتونه بهشون اعتماد کنه و بیاد . عباس هایی که پای حرفشون ایستادند . مثل عباس هایی که تو ۸ سال دفاع مقدس پر پر شدند . کمپین کلنا عباسک یا مهدی تشکیل شده تا این مفهوم رو تو دلها زنده کنه که اگه بخوایم میشه عباس باشیم . لطفا حتما ببینید


+ 
20

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)