مستند خون. اشک. آسمان - قسمت دوم


مستند خون. اشک. آسمان; به تحلیل و کنکاش درباره صحت ماجرای بارش باران خون در روز عاشورای حسینی سال ۶۱ هجری می پردازد.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر