به سعودی ها هشدار میدهم


/ قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد... چند جوان بی تجربه، امور آن کشور را در دست گرفتند و دارند آن جنبه ی توحّش را غلبه میدهند بر جنبه ی متانت و ظاهرسازی؛ این به ضررشان تمام خواهد شد. من هشدار میدهم به سعودی ها، از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنند باید دست بردارند؛ این در این منطقه قابل قبول نیست. مقام معظم رهبری


+ 
24

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر