مستند فیروزه - محمد علی مجاهدی - شاعر


استاد مجاهدی تاکنون آثار متعددی را در حوزه تالیف و تدوین در قلمرو شعر و ادب فارسی عرضه کرده است که از این میان می توان به فغان دل (مجموعه اشعار حسینعلی بیک شرر فرزند آذر بیگدلی)، تذکره سخنوران قم، محفل روحانیان (تذکره علمای شاعر) گنجینه اسرار عمال سامانی، شکوه شعر عاشورا، سیمای مهدی موعود (ع) در آئینه شعر فارسی و تذکره شعرای مرثیه سرا در زبان فارسی اشاره کرد.

همچنین «کاروان شعر عاشورا» عنوان کتابی است که استاد مجاهدی پس از سال ها مطالع و تحقیق آن را در حوزه ادبیات آیینی به رشته تحریر درآورده است.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر