گاف جدید مجری صدای آمریکا !


مهدی فلاحتی مجری با سابقه! صدای آمریکا که پیش از این با اعلام درگذشت آیت الله موحدی کرمانی سطح اطلاعات خود از اوضاع داخلی ایران نشان داده بود، در جدیدترین اظهار نظر خود سید مقتدی صدر از شخصیت های با نفوذ عراق را به جای سید عبدالعزیز حکیم به عنوان رئیس مجلس اعلای عراق معرفی کرد!


+ 
26

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)