دکتر دانشجو: فاجعه بازجویی...


دکتر کامران دانشجو در سومین ویدئوی سه دقیقه ای «دونقطه» به بیان دیدگاه های خود پیرامون تبعات پذیرش بازجویی از دانشمندان هسته‌ای در توافق نهایی پرداخت.


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر