دونقطه، پیام فضلی نژاد، دیپلماسی انرژی کجاست؟!


دونقطه، پیام فضلی نژاد، دیپلماسی انرژی کجاست؟!
قسمت هشتم «دونقطه» در گفتگو با آقای پیام فضلی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی و معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس منتشر شد.
پیام فضلی نژاد میهمان هشتمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان ضرورت توجه به دیپلماسی انرژی در دیپلماسی هسته‌ای پرداخت.«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر