مستند کوتاه امان نامه | اختصاصی مبارزکلیپ


مستند کوتاه «امان نامه»
بررسی نتایج اعتماد به استکبار و انحراف از افکار حضرت امام خمینی(ره)
نقش خواص در سست کردن ریشه جامعه و عاقبت اعتماد به تزویر


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)