امام حاضر و ناظر به ما...دکتر رفیعی


وجود امام زمان عج و توجه ایشان به جزئی ترین امور شیعیان


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر