مستند رژیم بازرسی - بازخوانی پروتکل الحاقی


مستند ویژه «رژیم بازرسی‌» درباره بازخوانی «پروتکل الحاقی» است. مستندی که در گفتگو با صادق خرازی، فریدون عباسی، فواد ایزدی و مهدی محمدی و بررسی نمونه‌های خارجی پذیرش این پروتکل به بررسی و تحلیل درباره خاص پروتکل الحاقی می‌پردازد.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر