دونقطه | حد یقف فشار آمریکا کجاست؟


سیزدهمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» در قالب گفتگوی ویژه «دونقطه پلاس»، میزبان رهبر انقلاب است. ایشان در این ویدئو به تبیین اندیشه دشمن در تحمیل فشار به ایران می پردازند.

«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)