روزنه 180 | نتیجه اعتماد یاسر عرفات به آمریکا


برای آمریکا وقت آن رسیده بود که با ترسیم نقشه جدیدی از خاورمیانه که در آن برتری نظامی اسرائیل حرف نخست را بزند و همچنین خروج صهیونیست ها از انزوای 40 ساله نظم نوینی به جهان بدهد .در این قسمت از روزنه نتیجه اعتماد یاسر عرفات به آمریکا را مشاهده می نمایید:


+ 
11

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر