بیعت طالبان با رهبر جدید خود


شورای رهبری طالبان در نشستی «ملا اختر محمد منصور» که دوست نزدیک و مورد اعتماد «ملاعمر» بوده است را به رهبری انتخاب کرده و با وی بیعت کرده اند.


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)