شلیک به قلب توافق هسته ای!


گزارش خبری روزنه 183 | این شماره از گزارش خبری روزنه به بررسی چگونگی بازگشت خودکار تحریم ها موسوم به مکانیزم ماشه بر اساس مفاد مندرج در برجام پرداخته است. در این گزارش نظرات صاحب‌نظران در رابطه با احتمال بکارگیری این مکانیزم و نتایج آن در آینده مورد کنکاش قرار گرفته است.


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر