مانتوهای شیشه‌ای که حیا را به سخره گرفته اند


طرح وی‍‍ژه مشترک اتحادیه صنف پوشاک و اماکن نیروی انتظامی برای برخورد با تولید، عرضه و فروش مانتوهای شیشه ای آغاز شده است.


+ 
24

- 
1
ارسال در 1394/5/22 ساعت 09:47 2015-8-13 09:47:08

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر