علت کمک نظامی ایران به عراق و سوریه


بخشی از مصاحبه دکتر فواد ایزدی با شبکه چند رسانه ای آرمان پیرامون علت کمک نظامی ایران به عراق و سوریه


+ 
0

- 
0
ارسال در 1394/5/25 ساعت 19:41 2015-8-16 19:41:38

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر