اوضاع متشنج امنیتی در اطراف سفارت انگلیس خبیث


جمعی از مردم با حضور مقابل سفارت انگلیس در تهران، نسبت به بازگشایی این سفارتخانه اعتراض کردند.


+ 
0

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • از علل وحشیگری یهودیان صهیونیزم و هم پیمانانشان
  همانطور که میدانید خدای یهود و همان خدای مسیحیت تثلیثی است زیرا مسیحیت تثلیثی به همه کتاب مقدس یهود معتقد است
  در کتاب مقدس یهود و مسیحیت تثلیثی؛ خدایشان فقط شیطان و اژدهاست
  در کتاب سموئیل باب 22 یهوه شان این چنین است
  8-آنگاه زمین متزلزل شد و به جنبش درآمد؛بنیان آسمانها بلرزید و مرتعش گشت،زیرا او(یهوه)به خشم آمده بود.
  9-از بینی‌اش دود برآمد،از دهانش آتش سوزنده برجهید،و اخگرهای سوزان از او شعله برکشید.
  10-آسمان را خم کرد و فرود آمد؛تاریکی غلیظ زیر پاهایش بود.
  11-سوار بر کروبی پرواز کرد،و بر بالهای باد نمایان گردید

  ((البته از نظر ما اینها دروغهایشان است نسبت به خدای متعال و پیغمبرانش))

  حالا ببینید که این خدای کذایی یهود و مسیحیت تثلیثی که از دهانش آتش خارج میشود و از سوراخهای بینی اش دود در می آید
  دستور به چه جنایات وحشتناکی به پیغمبرانش و گرویدگان به پیغمبرانش داده است
  دستور به قتل عام حتّی از دم تیغ گذراندن نوزادان و اطفال
  در کتاب مقدس میخوانیم:

  سفر تثنیه

  باب بیست، جمله چهارده:

  لیکن‌ زنان‌ و اطفال‌ و بهایم‌ و آنچه‌ در شهر باشد، یعنی‌ تمامی‌ غنیمتش‌ را برای‌ خود به‌ تاراج‌ ببر، و غنایم‌ دشمنان‌ خود را که‌ یهُوَه‌ خدایت‌ به‌ تو دهد، بخور.

  باب دو، جمله سی و چهار:

  و تمامی‌ شهرهای‌ او را در آن‌وقت‌ گرفته‌، مردان‌ و زنان‌ و اطفال‌ هر شهر را هلاک‌ کردیم‌ که‌ یکی‌ را باقی‌نگذاشتیم‌.

  باب سه، جمله شش:

  و آنها را بالکلّ هلاک‌ کردیم‌، چنانکه‌ با سیحون‌، ملک‌ حَشبون‌ کرده‌ بودیم‌؛ هر شهر را با مردان‌ و زنان‌ و اطفال‌ هلاک‌ ساختیم‌.

  سفر اعداد

  باب سی و یک، جمله هفده:

  پس‌ الان هر ذکوری‌ از اطفال‌ را بکشید، و هر زنی‌ را که‌ مرد را شناخته‌، با او همبستر شده‌ باشد، بکشید.

  کتاب ارمیا

  باب پنجاه و یک، جمله بیست و دو:

  و از تو مرد و زن‌ را خرد خواهم‌ ساخت‌ و از تو پیر و طفل‌ را خرد خواهم‌ ساخت‌ و از تو جوان‌ و دوشیزه‌ را خرد خواهم‌ ساخت.‌

  باب چهل و چهار، جمله هفت:

  پس‌ حال‌ یهوه‌ خدای‌ صبایوت‌ خدای‌ اسرائیل‌ چنین‌ می‌گوید: شما چرا این‌ شرارت‌ عظیم‌ را بر جان‌ خود وارد می‌آورید تا خویشتن‌ را از مرد و زن‌ و طفل‌ و شیرخواره‌ از میان‌ یهودا منقطع‌ سازید و از برای‌ خود بقیه‌ای‌ نگذارید؟

  باب چهل و یک، جمله شانزده:

  و یوحانان‌ بن‌ قاریح‌ با همه‌ سرداران‌ لشکر که‌ همراهش‌ بودند، تمامی‌ بقیه‌ قومی‌ را که‌ از دست‌ اسماعیل‌ بن‌ نَتَنْیا از مصفه‌ بعد از کشته‌ شدن‌ جدلیا ابن‌ اخیقام‌ خلاصی‌ داده‌ بود بگرفت‌، یعنی‌ مردان‌ دلیر جنگی‌ و زنان‌ و اطفال‌ و خواجه‌ سرایان‌ را که‌ ایشان‌ را در جبعون‌ خلاصی‌ داده‌ بود.

  باب شش، جمله یازده:

  و من‌ از حدّت‌ خشم‌ خداوند پُر شده‌ام‌ و از خودداری‌ خسته‌ گردیده‌ام‌ پس‌ آن‌ را در کوچه‌ها بر اطفال‌ و بر مجلس‌ جوانان‌ با هم‌ بریز. زیرا که‌ شوهر و زن‌ هر دو گرفتار خواهند شد و شیخ‌ با دیرینه‌ روز.

  باب نه، جمله بیست و یک:

  زیرا موت‌ به‌ پنجره‌های‌ ما برآمده‌، به‌ قصرهای‌ ما داخل‌ شده‌ است‌ تا اطفال‌ را از بیرون‌ و جوانان‌ را از چهارسوها منقطع‌ سازد.

  کتاب امثال

  باب بیست و دو، جمله پانزده:

  حماقت‌ در دل‌ طفل‌ بسته‌ شده‌ است‌، اما چوب‌ تأدیب‌ آن‌ را از او دور خواهد کرد.

  باب بیست و سه، جمله سیزده:

  از طفل‌ خود تأدیب‌ را باز مدار که‌ اگر او را با چوب‌ بزنی‌ نخواهد مرد.

  کتاب استر

  باب سه، جمله سیزده:

  و مکتوبات‌ به‌ دست‌ چاپاران‌ به‌ همه‌ ولایت‌های‌ پادشاه‌ فرستاده‌ شد تا همه‌ یهودیان‌ را از جوان‌ و پیر و طفل‌ و زن‌ در یک‌ روز، یعنی‌ سیزدهم‌ ماه‌ دوازدهم‌ که‌ ماه‌ آذار باشد، هلاک‌ کنند و بکُشند و تلف‌ سازند و اموال‌ ایشان‌ را غارت‌ کنند.

  باب هشت، جمله یازده:

  و در آنها پادشاه‌ به‌ یهودیانی‌ که‌ در همه‌ شهرها بودند، اجازت‌ داد که‌ جمع‌ شده‌، به‌ جهت‌ جان‌های‌ خود مقاومت‌ نمایند و تمامی قوّت‌ قوم‌ها و ولایت‌ها را که‌ قصد اذیت‌ ایشان‌ می‌داشتند، با اطفال‌ و زنان‌ ایشان‌ هلاک‌ سازند و بکشند و تلف‌ نمایند و اموال‌ ایشان‌ را تاراج‌ کنند.

  اول سموئیل

  باب پانزده، جمله سه:

  پس الان برو و عمالیق را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز، و بر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل و شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکُش.

  باب بیست و دو، جمله نوزده:

  و نوب را نیز که شهر کاهنان است به دم شمشیر زد و مردان و زنان و اطفال و شیرخوارگان و گاوان و الاغان و گوسفندان را به دم شمشیر کُشت.

  کتاب هوشع

  باب سیزده، جمله شانزده:

  سامره‌ متحمل‌ گناه‌ خود خواهد شد، زیرا به‌ خـدای‌ خود فتنه‌ انگیخته‌ است‌. ایشان‌ به‌ شمشیر خواهند افتاد و اطفال‌ ایشان‌ خرد و زنان‌ حامله‌ ایشان‌ شکم‌ دریده‌ خواهند شد.

  کتاب حزقیال

  باب نه، جمله شش:

  پیران‌ و جوانان‌ و دختران‌ و اطفال‌ و زنان‌ را تماما به‌ قتل‌ رسانید، امّا به‌ هر کسی‌ که‌ این‌ نشان‌ را دارد نزدیک‌ مشوید و از قدس‌ من‌ شروع‌ کنید. پس‌ از مردان‌ پیری‌ که‌ پیش‌ خانه‌ بودند شروع‌ کردند.

  کتاب اشعیا

  باب سیزده، جمله شانزده:

  اطفال‌ ایشان‌ نیز در نظر ایشان‌ به‌ زمین‌ انداخته‌ شوند و خانه‌های‌ ایشان‌ غارت‌ شود و زنان‌ ایشان‌ بی‌عصمت‌ گردند.

  باب سیزده، جمله هجده:

  و کمان‌های‌ ایشان‌ جوانان‌ را خرد خواهد کرد. و بر ثمره‌ رَحِم‌ ترحّم‌ نخواهند نمود و چشمان‌ ایشان‌ بر اطفال‌ شفقت‌ نخواهد کرد.

  دوم پادشاهان

  باب هشت، جمله دوازده:

  و حَزائیل‌ گفت‌: «آقایم‌ چرا گریه‌ می‌کند؟» او جواب‌ داد: «چون‌که‌ ضرری‌ را که‌ تو به‌ بنی‌اسرائیل‌ خواهی‌ رسانید، می‌دانم‌؛ قلعه‌های‌ ایشان‌ را آتش‌ خواهی‌ زد و جوانان‌ ایشان‌ را به‌ شمشیر خواهی‌ کشت‌، و اطفال‌ ایشان‌ را خُرد خواهی‌ نمود و حامله‌های‌ ایشان‌ را شکم‌ پاره‌ خواهی‌ کرد.»

  داوران

  باب بیست و یک، جمله ده:

  پس‌ جماعت‌ دوازده‌ هزار نفر از شجاع‌ترین‌ قوم‌ را به آنجا فرستاده‌، و ایشان‌ را امر کرده‌، گفتند: «بروید و ساکنان‌ یابیش‌ جِلْعاد را با زنان‌ و اطفال‌ به‌ دم‌ شمشیر بکشید.»

  گفتنی است، مسیحیان پس از روبرو شدن با این جملات، سعی در فرافکنی و توجیه آن را دارند و این در حالی است که حضرت عیسی مسیح (ع) در انجیل متی باب پنج جملات هفده و هجده، صراحتا خود را تمام کننده – و نه باطل کننده – تورات معرفی کرده و می‌گوید:

  همزه‌ یا نقطه‌ای از تورات‌ هرگز زایل‌ نخواهد شد تا همه‌ واقع‌ شود.

  با وجود این، در عهد جدید موارد متعددی از شکسته شدن احکام تورات توسط حضرت مسیح (علیه السلام) آمده که در واقع تناقض در گفتار و رفتار را نشان می‌دهد که این موضوع اساساً از ساحت پیغمبران الهی به دور است.

  این است یکی از علل جنایات و ظلمهای فراوان یهود و هم پیمانانشان
  به فتوای خاخامهای وحشی آنها که بویی از انسانیت نبردند و کتاب مقدسی که خودشان نوشتند را به دروغ به خدا و پیغمبرانش نسبت میدهند
  و حضرت عیسی مسیح و خاتم پیغمبران خدا محمّد(صلّ الله علیه و آله)را که فرمودند شما یهودیان به خدا و پیغمبرانش دروغها نسبت داده اید و تهمتها زده اید را تکذیب کردند و بر علیه آنها دشمنی ها نمودند
  و به آندو بزرگوار نیز دروغها نسبت دادند و و ناسزاها گفتند و تهمتها زدند.
  البته مردم یهودی که اینها را اعتقاد ندارند و نژاد پرست نیستند دیگر یهود محسوب نمیشوند
  چون اساس یهود بر نژادپرستی و ظلم بر غیریهود و دروغ بستن بر خدا و پیغبران خدا و تحریف حقایق بنا شده

 • باسلام درفتنه ای که شما میگویید دست انگلیس دخالت داشت مردم را مورد هجوم قراردادید الان نیز که پای انگلیس باز شد حرکات مردم زیر سوال میرود مقصر کیست ؟!!!مردمند که هربار....واقع میشوند اگر اولی مقصراست پس چرا پایش باز شد مردم همیشه قربانی اند

 • تاریخ انحطاط و تجزیه ایران با تاریخ باز شدن پای سفیر روباه پیر به ایران از 400 سال پیش رابطه مستقیم دارد !.
  انگلستان ( لندن) همواره کانون تجمع یهودیان ، مرکزثقل و پایگاه اصلی سرمایه سالاران صهیونیست، پیوریتان ها ، کابالیست ها ، فراماسونری و دیگر فرقه های شیطانی است که ذاتا ًدشمن موجودیت سرزمین مقدس ایران و آیین حقه شیعه 12 امامی هستند ! قطع رابطه با انگلیس خبیث آرزوی دیرینه نسل اندر نسل ایرانیان از دستکم ۴۰۰ سال پیش است و هیچ ربطی به ورود چند دانشجو به سفارت( لانه روباه پیر) ندارد !
  مشت نمونه خروار بی شمار خباثت های انگلیس خبیث ضد ایران :
  1- جدا سازی کاملاً عمدی،هدفمند و سازمان یافته:
  بلوچستان ، نیمروز(هیرمند) ، فراه ،هرات ، ایغدیر، دوغوبایزید( آرارات کوچک)، وان ، ،قارص(کاریز) ، ارز روم،سلیمانیه ،کرکوک ،دیاله ،کوت ،عماره(آماره) ،دشت میشان ،فاو، بصره و بحرین ( احساء و قطیف) مستقیماً و جدا کردن مرو، تجن ، اشک آباد، نسای، آخال(آخورگاه)، دهستان، تالش ،دشت مغان، شروان ،ارران ،داغستان(دربند) ،قره باغ ،گرجستان(تفلیس) ،ارمنستان(ایروان){آرارات بزرگ}، ابخازی ، اوستیا ، ایمریتا و... با تحریک روسها.
  2-تحریک و تجهیز کامل افغانی ها با فتوای مفتی های عربستان برای حمله به ایران و سرنگونی دولت شیعه صفویه
  3- قتل نادرشاه افشار درست بهنگام عزم نادر بر گسترش ناوگان نیروی دریایی و بیرون راندن انگلیس از کرانه های جنوبی خلیج فارس ، ماری(جاسوسه انگلیسی کمپانی هند شرقی) پس از تکه تکه شدن نادر در خیمه اش آرام و آسوده به لندن بازگشت!
  4-سرنگونی خاندان میهن پرست زندیه و آوردن خاندان خائن قاجاریه توسط حاج ابراهیم خان کلانتر شیرازی یهودی مخفی انگلیسی
  مسموم کردن و قتل عباس میرزا به دست پزشک انگلیسی درست در آستانه لشگرکشی عباس میرزا برای بازپس گیری هرات
  5 -فرقه سازی های پیاپی (بابیت ، بهائیت و...) برای نابودی اساس دین و آیین
  6-غارت نفت، آثار باستانی، اسناد ملی ودستکاری تاریخ8000ساله ایران با جعل لوحه های گلی ودستخط های ساختگی درموزه لندن
  7-کودتا های مکرر در ایران از 28 مرداد1332 تا کودتای مخملی سبز 1388برای براندازی و ریشه کنی اصل نظام حاکم !
  8-قتل ، ترورواعدام رجال و روحانیون میهن پرست، آزادیخواه و استعمارستیز مانند امیرکبیر و قائم مقام فراهانی وشیخ فضل الله نوری و….،تاسیس کمیته مجازات برای ترور رجال ایران برای به آشوب کشاندن فضای سیاسی ایران و ترور دانشمندان اتمی ایران بدست MI6
  9-حمایت همه جانبه از تجاوز صدام (با ارسال پیوسته سلاح شیمیایی ازبندر لیورپول) وتاسیس و حمایت از گروهکهای تروریستی و جدایی طلب خوزستان و بلوچستان
  10- جعل نام خلیج فارس به خلیج (عربی)!!! درقرن۲۰ وجعل نام شط بغداد (دجله =(معرب تیز رو) یا اروند(تند و تیز ,خروشان) به شط العرب !!! در قرن ۱۷ و بوم سبز (گپسبزو) = بومسا به ابوموسی
  11-تحریک اعراب سنی مذهب به ادعا علیه تمامیت ارضی ایران در جزیره بومسا(بوم سبز) ، اروند ، خوزستان ، ایلام ، بوشهرو ....
  12- – مبارزه با زبان پارسی درهند،افغانستان ، پاکستان، عراق (ایراه =جای هموار)و بحرین(به (بهترین)+رین(چشمه آب شیرین))
  13-ترویج مصرف افیون میان ایرانیان اززمان صفویه ورخنه جاسوسه های انگلیسی به دربار صفویه هم برای فساد وهم جاسوسی!
  14- به انحراف کشاندن نهضت مشروطه و قلع و قمع وتبعید و انزوای مشروطه ( مشروطه مشروعه ) خواهان راستین و اصیل!
  15- قتل عام هدفمند (نسل کشی) دستکم ۱۰ میلیون ایرانی در قحطی عمدی بزرگ !
  16-برآوردن رضاخان و کشتار آزادی خواهان چون میرزا کوچک جنگلی، شیخ محمد خیابانی ،کلنل محمد تقی خان پسیان ، مدرس، فرخی یزدی و.....
  17- -شبیخون فرهنگی برای تغییر ذائقه ایرانیان به اباحی گری و بی بندو باری با شبکه بهائیی من وتو و بی بی سی فارسی !
  18- طراحی گروه داعش با پروژه لانه زنبور در M I 6 برای نابودی محورمقاومت و حفاظت از اسرائیل وتخریب چهره اسلام!
  19-اشغال نظامی پیاپی خاک ایران با بهانه های واهی از جمله تجاوز مکرربه جزیره خارک ، بوشهر، خرمشهر ، آبادان ،اهواز !
  20-پیشگامی در جاسوسی از رازهای ایران و دادن گرای پاشنه آشیل ایران به اهریمنان از جمله پیشنهاد تحریم بانک مرکزی ایران!
  زرتشت از اهورامزدا می پرسد این اهریمن کلان (شیطان ، ابلیس ) خانه و مرکزش در زمین کجاست ؟! خدای یکتا اهورامزدا پاسخ می دهد که : در سرزمین ووئوروپرشن (اروپا) رشته کوهی بلند است ( هر= آلپ ) که در منتهی الیه اپاختر (شمالغرب ) آن ، رشته کوه کوچکتری هست به نام کوه آژور ( آژ+ور = آز +ور = دارنده آز و طمع ، جای دیو آز و طمع ) که خانه شیطان در پشت این کوه( آژور) جای دارد ! ، نیک که بنگریم در پشت کوههای آژور ، شهرهای بالفور(برخوار) ، پاریس = ( پا + ریز (پای رودخانه )) و تنگه مانژ ( ماه = به سبب جزر و مد ها) و سرزمین اهریمنی بریتانیا ( بر + تنگه ) و در نهایت لانه اصلی اهریمن یعنی شهر لندن )(لان = رام (شهر) + دان (رودخانه)= رودشهر )( جای دارد ، که همان مقر و خانه اصلی شیطان و دیوان و دروجان است که هماره می خواهند به سرزمین اهورایی ایران بتازند !
  دو کار اصلی جاسوسخانه لندن در ایران : 1- جاسوسی گسترده و پیچیده و پیوسته از همه چیز و همه کس و همه جای ایران !
  2- شناسایی مهره و سر پل سازی درون ایران برای تکمیل تهاجم بیرونی با لابی گری ها و آلوده سازی و تخلیه اطلاعاتی و دوستی و ارتباط با رجال ، آقازاده ها،اقوام ، اقلیت ها ، ناراضی ها ،دگر اندیش ها، دین ستیزها ، لیبرال ها ، سکولار ها ،وطن فروش ها !
  این ها تنها گوشه ای از خباثت های بی شمار انگلیس در باره ایران است ،می بینیم که همه خباثت ها ضد ایران ریشه در انگلیس دارد ! از تاریخ واقعی ایران غفلت نکنیم ! آینده تنها از آن ملتی است که از گذشته خود به خوبی آگاه باشند وهرگز اژدهایی را که از دربیرون راندیم ، دوباره از پنجره بازنگردانیم و آزموده های تلخ را دگر باره نیازماییم !!

 • موبایل منو ازم قاپیدند ،این فیلم ک چیزی نداره هیچی توش معلوم نیست خشونتشونو گذاشتند واسه مخالفین انگلیس و امریکا وقتی هاشمی بیاد سرکار این میشه دیگه

 • wow 94/6/2 ساعت 10:36

  چقدر اعتدال! چقدر آزادی بیان!