نمایش «قربانی» با بازیگری مهدی هاشمی و کارگردانی بی‌بی‌سی


رابطه شبکه ی انگلیسی بی‌بی‌سی فارسی با خانواده هاشمی در چیست؟!

چه اهدافی در پی سیاسی جلوه دادن موارد اتهامی مهدی هاشمی وجود دارد؟

چرا رسانه های انگلیسی و ضدانقلاب به خانواده ی هاشمی طمع می کنند؟


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر