«دونقطه» با موضوعات جدید در راه است


پس از تولید و انتشار بیست‌ودو قسمت از ویدئوهای سه دقیقه ای «دونقطه» با موضوع هسته ای، اکنون «دونقطه» با موضوعات جدید در راه است.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر