مستند دانش آموز ایرانی - قسمت دوم


مجموعه «دانش آموز ایرانی» درباره تاریخ آموزش در ایران معاصر به روایت یک دانش آموز است. در قسمت نخست می بینیم دانش آموزی در سال ۱۳۹۳ نامه ای به امیرکبیر می نویسد و تاریخ بعد از شهادت او را برایش نقل می کند؛ در نامه این دانش آموز می بینیم که مدارس چگونه بعد از تاسیس دارالفنون در ایران دچار تغییراتی شدند و به سمت مدرن شدن حرکت کردند. در این مستند و با استفاده از تصاویر گرافیکی و همچنین مستند، سیر تحول در مدارس و شیوه های آموزش در ایران روایت می شود. همچنین به تغییر نگرش خانواده های ایرانی نسبت به تحصیل فرزندانشان در نخستین سال های قرن حاضر اشاره خواهد شد


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)