داعش به دنبال سلاح بیولوژیکی - دکتر علی کرمی


اسناد ارائه شده توسط پرفسور علی کرمی متخصص مسائل بیولوژیکی و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله که نشان می دهد گروهک تروریستی داعش به دنبال دستیابی به سلاح هایی است که بتواند کشتار های وسیع را انجام دهد و همینک نیز در حال تست این نوع سلاح های بیولوژیکی است.


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر