یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت


موسیقی و زیاد فیلم دیدن قدرت تفکر رو انسان می گیرد

لینک کانال سایت روشنگری:
http://telegram.me/roshangari_ir+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر