دونقطه | حسن عباسی: دشمن به دنبال نفوذ در عقبه فکری خودی هاست


دکتر حسن عباسی، میهمان نخستین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع «نفوذ» شد. وی در این قسمت با عنوان «نفوذ بومی» به تشریح واژه نفوذ و ابعاد مختلف آن می‌پردازد.
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله نفوذ در دوره پسابرجام می پردازد.
شماره اول این ویدئو در گفتگو با دکتر حسن عباسی، کارشناس مدیریت استراتژیک، توسط سفیرفیلم تهیه شده است. همچنین مخاطبان می توانند متن کامل این گفتگو را در صفحه یک شماره امروز روزنامه وطن امروز مطالعه کنند.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر