انيميشن «تاريخ مستطاب امريكا» | قسمت چهارم


انيميشن تاريخ مستطاب امريكا
قسمت چهارم

#دوباره_آزادی
#دوباره_استقلال
#دوباره_استقلال_دوباره_آزادی
#آزادی_در_مقیاس_یک_ملت


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر