یک پلمپ عجیب و غریب در تخلف یک فروشگاه


تخلف يه فروشگاه در تغيير کاربري و به دنبال آن يک پلمپ عجيب و غريب و گرفتار شدن تعدادی از شهروندان موجب ناراحتی آنها شد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر