تیزر ملازمان حرم : این قسمت: «شهید علی اصغر شیردل»


مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد می پردازد.
قسمت ششم:زندگی شهید علی اصغر شیردل به روایت همسر محترمشان
پنجشنبه 15 بهمن 1394
ساعت 21 شبکه ی افق سیما


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر