مجلس چهارم، آرام و بی حاشیه


غاز دهه ۷۰ شمسی با اتمام جنگ تحمیلی ، کشورآماده حرکت به سوی توسعه و سازندگی می شد . ترکیب منسجمی از نیروهای انقلاب در مجلس و دولت حضور دارند .


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر