مجلس پنجم، از سازندگی تا اصلاحات


مجلس پنجم در بحبوحه استقرار دو دولت سازندگی و اصلاحات تشکیل شد. در این دوره تبلیغات گسترده ای انجام شد که دو ادوار قبل سابقه نداشت.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر