آیا زن انسان است؟ عنوان دوره‌ای آموزشی در عربستان!


«آیا زن انسان است؟» این عنوان یک دوره آموزشی در آکادمی آموزش و مشاوره عربستان است؛ دوره ای که خبر برگزاری اش جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی به پا کرد و خیلی زود توسط برگزار کنندگان آن لغو شد.


این گزارش به حاشیه های برگزاری این دوره آموزشی و سایر مسائل و محدودیت هایی می پردازد که این روزها زنان عربستان با آن دست به گریبانند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر