درد و دل های مرحوم فرج اله سلحشور با آیت الله مصباح یزدی


درد و دل های مرحوم فرج اله سلحشور با آیت الله مصباح یزدی

دلم برای موسی میسوزد...

بوسه فرج الله سلحشور بر دستان آیت الله مصباح یزدی


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر