پاسخ رهبری به هفت سین چیدن در کاخ سفید


ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم. مشکل ما با سیاست ظالمانه و سیاستمداران مستکبر آمریکاست.


+ 
1

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر