گفتگوی رشیدپور و خیابانی در صفر - صفر


جواد خیابانی دیشب با حضور در برنامه تلویزیونی صفر-صفر به پرسش های رضا رشیدپور پاسخ داد.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)